• Voor België bel: +32 (0) 33 84 25 45   |   Voor Nederland bel: +31 (0) 850 65 52 65

Informatie gelijmde bewapening

Voor de structurele versterking en bescherming van gebouwen en civiele constructies wordt meer en meer beroep gedaan op gelijmde wapening, vooral dan op composietwapening. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat deze snel en zonder ingrijpende maatregelen kunnen aangebracht worden.

Gelijmde wapening wordt gebruikt om betonnen structuren te versterken zonder noemenswaardige wijziging van hun afmetingen. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer schade is opgetreden tengevolge van overbelasting, door fouten bij de uitvoering of door een toename van de gebruiksbelasting.

Als versterking worden meestal CFRP lamellen gebruikt (carbon fibre reinforced polymer). 


 

 

Meer informatie

Omschrijving

Gelijmde wapening is een perfect middel om betonnen structuren te versterken. Hoewel deze techniek niet nieuw is en reeds vrij frequent wordt toegepast, vinden de recentste ontwikkelingen niet altijd even gemakkelijk hun weg naar de renovatiemarkt.

Het kan zijn dat de wapening van het beton van een gebouw verzwakt is door corrosie of dat er bij latere beschouwing te dunne of te weinig betonwapening aanwezig is. Dit hoeft niet per definitie een constructieve fout te zijn, ook de eisen die we aan een gebouw stellen of de condities waarin het verkeert veranderen met de tijd. Wanneer een gebouw te zwak voor zijn huidige functie blijkt te zijn, is het niet nodig het compleet te vernieuwen. Uitwendige wapening van de dragende constructiedelen met koolstofvezelmatten of staal zal het beton versterken waarna het gebouw nog vele jaren dienst kan doen.

Oorzaken

Renovatieprojecten gaan dikwijls hand in hand met een al dan niet verplichte structurele versterking. De redenen die hiervoor aangehaald kunnen worden zijn velerlei : een veiligheidsfactor die niet langer aan de huidige normen voldoet, een bestemmingswijziging die gepaard gaat met een toename van de gebruiksbelasting, schade tengevolge van een overbelasting, verwering, fouten bij het ontwerp en de uitvoering van de oorspronkelijke structuur, …

In dergelijke gevallen kan de toepassing van een uitwendige gelijmde wapening een geschikte oplossing bieden, vermits deze techniek toelaat om de betrokken structuurelementen te verstevigen, zonder noemenswaardige wijziging van hun afmetingen.

Behandeling

Aanvankelijk werd er voor de versteviging van betonconstructies voornamelijk gebruik gemaakt van staalplaten, wat - gelet op de aanzienlijke massa en de beperkte lengte van de platen - evenwel aanleiding gaf tot een aantal praktische moeilijkheden. Deze problemen konden deels verholpen worden door de ontwikkeling van koolstoflaminaten en koolstof­sheets.

Om een goede hechting te verkrijgen tussen het beton en de plakwapening moet het oppervlak goed gereinigd worden. Meestal gebeurt dit door middel van zandstralen, omdat dit zowel reinigend als opruwend werkt. Alle tevoorschijn gekomen scheurtjes en poreuze plekken worden zorgvuldig met een met siliconen verrijkte mortel gerepareerd. De gelijmde wapening zal na zeven dagen volledig zijn uitgehard en volledig belast kunnen worden.

Informatie

Dankzij onze jarenlange ervaring, het gebruik van de meest moderne en geavanceerde technologieën en technieken, en het engagement van ons hoogopgeleid personeel, is SIR de ideale partner voor het herstellen van de betonconstructie door middel van gelijmde wapening.

Wilt u meer informatie klik dan hier.

Andere diensten van SIR