• Voor België bel: +32 (0) 33 84 25 45   |   Voor Nederland bel: +31 (0) 850 65 52 65

Informatie voegherstel

Beton heeft de niet vermijden nadelige eigenschap dat bij het drogen krimp optreedt. Deze krimp moet opgevangen worden door uitzetvoegen, zoniet krijgt men scheurvorming. Dit opvangen kan gebeuren door het aanbrengen van onze uitzetvoegen, welke een vrije horizontale werking van de vloer toelaat.

Ontdek het nut en de voordelen van dilatatievoegen voor industrievloeren. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de Sinus Slide® toepassing en het Cosinus vloerconcept als totaaloplossing voor een zorgeloos en comfortabel gebruik van uw industrievloer. 

De Cosinus Slide® dilatatievoeg is het paradepaardje in ons product gamma. In onze zoektocht naar de perfecte dilatatievoeg hebben wij een nieuwe technologie die de lasten op de meest ideale wijze overbrengt van de ene vloerplaat naar de ander.


 

Meer informatie

Omschrijving

Beschadigde dilatatievoegen zijn een echte nachtmerrie voor elke warehouse- and facility manager. Het is een bron van continue frustratie en ergernis voor eigenaars, onderhoudsverantwoordelijken en huurders van logistieke gebouwen en opslagplaatsen.Zodra beschadiging aan dilatatievoegen zich voordoet zit men in een neerwaartse spiraal van alsmaar toenemende schade en de situatie wordt steeds erger en erger tot onhoudbaar. De schade doet zich niet alleen voor aan de vloer en aan de voeg maar leidt eveneens tot schade aan vervoermiddel (vooral de wielen van de heftruck), de getransporteerde goederen en zelf de bestuurder kan lichamelijke hinder ondervinden van de steeds terugkomende en erger wordende schokken en slagen.

Deze vicieuze cirkel van schade en ongemak kan enkel doorbroken worden met duurzame herstellingen welke de oorzaak van de schade wegnemen. De oorzaak van de schade is de slagimpact van het wiel van de heftruck welke bij het passeren van de voeg in de voegopening zal vallen. Het  komt er dan ook op aan een situatie te creëren waarbij het wiel niet meer in de voegopening valt maar geruisloos en schokvrij van het ene vloerdeel naar het andere vloerdeel glijdt met behoud van de noodzakelijke eigenschappen van de dilatatievoeg.

Oorzaken

Beton heeft de niet vermijden nadelige eigenschap dat bij het drogen krimp optreedt. Deze krimp moet opgevangen worden door uitzetvoegen, zoniet krijgt men scheurvorming. Dit opvangen kan gebeuren door het aanbrengen van onze uitzetvoegen, welke een vrije horizontale werking van de vloer toelaat. Ook intens heftruckverkeer zal bij de minste verticale verschuiving van 2 vloerdelen nadelige hinder ondervinden en ernstige schade toebrengen aan vloer en machine. Ook het in de hoogte stapelen op 2 van elkaar weggezakte vloerdelen creëert een onveilige en inefficiente werkomgeving. Onze uitzetvoegen maken komaf met deze problemen.

Behandeling

Kenmerkend voor dit innovatieve product is de Sinus-Cosinus verhouding van de boven- en onderzijde. Daarnaast zorgt een continu verankeringssysteem over de volledige lengte van de voeg en met verbindingen aan de boven- en onderkant voor een uitstekende hechting in het beton. De 2x5 mm gefreesde bovenzijde staat garant voor optimale randbescherming.

Met de Cosinus Slide® dilatatievoeg worden dus de ideale eigenschappen van de Sinus Slide® oplossing behouden maar wordt afgestapt af van de traditionele deuvelsystemen of andere soorten verbindingen. De Cosinus Slide® dilatatievoeg kan namelijk dankzij haar typische geometrische vormen de lasten overdragen via de vloer zelf. Tegenover elke sinus golf aan de bovenzijde bevindt zich een cosinus golf aan de onderzijde. Door deze kruislings gepositioneerde sinus staalplaten worden in de vloer verticale betonconsoles gecreëerd met eigen draagkracht. De gezamenlijke draagkracht ervan bepaalt de draagkracht van de volledige vloer. 

Op deze wijze worden de lasten niet meer overgedragen door de voeg maar verplaatsen ze zich via de draagkracht van de vloer. Beton heeft de niet vermijden nadelige eigenschap dat bij het drogen krimp optreedt. Deze krimp moet opgevangen worden door uitzetvoegen, zoniet krijgt men scheurvorming. Dit opvangen kan gebeuren door het aanbrengen van onze HCJ uitzetvoegen, welke een vrije horizontale werking van de vloer toelaat.

Informatie

Dankzij onze jarenlange ervaring, het gebruik van de meest moderne en geavanceerde technologieën en technieken, en het engagement van ons hoogopgeleid personeel, is SIR de ideale partner voor het herstellen en/of plaatsen van voegen.

Wilt u meer informatie klik dan hier.

Andere diensten van SIR